Tószegi Általános Iskola pedagógusai 2018/2019. tanév

 

Pedagógus neve

Végzettség

Képesítés

Feladat (a tantárgyainak tanításán kívül)

Fehér Ferenc

Egyetem

matematika - kémia - informatika szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető

intézményvezető

tanügyigazgatási szakértő, tanfelügyeleti és pedagógusértékelési szakértő, kémia 7., 8. évf., számítástechnika 7., 8.évf.

Szakali Gábor

Főiskola

 magyar szakos tanár

Intézményvezető-helyettes

középiskolára előkészítő foglalkozások, Honlap kezelő, Agris testvériskolai összekötő tanár, magyar ny és i. 8.b

Arányi Lászlóné 

Főiskola

tanító, ének szakkollégium, szakvizsgázott fejl.ped.(Sindelar, Meixner, Zsoldos) beszédfejlesztő pedagógus, drámapedagógia-drámajáték vezető tanár

BTMN fejlesztés, Innováció, mérés-értékelés munkaközösség vezető, tanulás-tanítása, magyar ny. és i. 6.évf, 

Bálint Boglárka

Főiskola

tanító, természetismeret szakkollégium

etika 1-4. osztály, etika 5.b,6.b,7.b,8.b; vizuális kultúra 5.a ; természetismeret 5.a, 6.a, 6.b ; hon és népismeret 5.a,5.b; kézműves foglalkozás 1-4. osztály; természettudományos tehetséggondozás 5-6. évfolyam

Bálint Jánosné

Főiskola

műszaki tanár, élelmiszeripari üzemmérnök

 

Bátiné Bartók Erzsébet

Főiskola

tanító, technika szakkollégium

3.o magyar,matematika, testnevelés ;6-7.évfolyam technika; kompetencia alapú oktatás, intézményi önértékelés-minőségbiztosítás

Berényi Gabriella

Főiskola

angol-történelem szakos tanár

 GYED, GYES

Buczkó Endre

Egyetem

földrajz-rajz szakos tanár, munkaközösség vezető

6.a osztályfőnök, munkaközösség-vezető, képzőművészet, műszaki rajz, dekoráció, földrajz, rajz

Buczkóné Katona Erika

Főiskola

tanító, testnevelés szakkollégium 

4. osztály osztályfőnök, munkaközösség vezető, kompetencia alapú oktatás, modern tánc, 

Bús Edit

Főiskola

tanító, magyar szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető 

6-8.évf. tanulószoba, 5.o , 8.a magyar ir. és nyelvt.,

Czinegéné Krecsun Éva

Főiskola

tanító, népművelés szakkollégium, gyermektánc oktató

3.évfolyam osztályfőnök, A Tószegi Tanulóifjúságért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Csendesné Rimaszombati Judit

Főiskola

tanító, testnevelés szakkollégium; testnevelő tanár

Gyermek- és ifjúságvédelem, 8.évfolyam testnevelés, 1-2. kosárlabda ; 3-4. kosárlabda, Sportiskola Szolnok - kosárlabda, 8.a osztályfőnök

Csutárné Szabó Andrea

Főiskola

tanító, pedagógia, technika szakkollégium

4. osztály matematika kompetencia alapú oktatás, ének-zene, 4.o napközis foglalkozás

Deák Judit

Főiskola

tanító, testnevelés szakkollégium, kosárlabda edző

sportjáték-kosárlabda, testnevelés tehetséggondozó foglalkozás, informatika 1-6. évf., etika 1-4., 6-8.évf.

Vincze-Fekete Sándor

 Főiskola

 magyar-ének szakos tanár

7.b osztályfőnöke, iskolai könyvtáros, magyar, ének és gitár

Galambosné Kormos Ildikó

Főiskola

tanító, mozgásfejlesztő pedagógus, testnevelés szakkollégium

2.o osztályfőnök, Bóbita Gyermekszervezet 1-4.évfolyam vezetője, szivacs-kézilabda, kompetencia alapú oktatás, testnevelés tehetséggondozó foglalkozás

Gulyás Judit

Egyetem

tanító, magyar szakkollégium,
Angol-pedagógia szakos tanár

GYED, GYES

Kovács Piroska

Főiskola

 tanító, gyógytestnevelő

6.a osztály osztályfőnöke, torna, fitnesz aerobik, testnevelés 6., 7. évf.

Szemők Nikolett

Egyetem

 angol nyelvtanár

5.o osztályfőnök, angol nyelvi beszédgyakorlatok, Dahlewitz testvériskola összekötő tanára

Nagyné Ács Erika

Főiskola

tanító, ének szakkollégium, ének szakos tanár 

3 .évf., napközi, ének-zene oktatása, furulya

Pálinkásné Turcsányi Tímea

Főiskola

tanító, német szakkollégium

6., 7. évf. német nyelv, 1.o napközis foglalkozás

Szakács Gabriella

Főiskola

történelem-ének szakos tanár

7.a osztályfőnök, munkaközösség-vezető, hon- és népismeret, zongora oktatása, 5-8. évf történelem

Müller Gáborné

Főiskola

tanító

2. o napközi foglalkozások, 2.o 

Tóthné Habony Zsuzsanna

Főiskola

tanító, testnevelés szakkollégium

1. osztály osztályfőnök, szakszervezeti vezető, kompetencia alapú oktatás

Varga Emőke

Főiskola

matematika-fizika-biológia szakos tanár

8.b osztályfőnök, matematika, fizika, biológia

Óraadók

Köllő Judit

Főiskola

angol szakos tanár

angol nyelv oktatása

Tánczos Tiborné

Főiskola

Matematika-fizika tanár

matematika oktatása

Nagy Andrásné

Főiskola

matematika-kémia tanár

matematika oktatása

Kovács-Gonda Diána

Főiskola

tanító, angol műveltségterület

angol nyelv oktatása