Tószegi Általános Iskola pedagógusai 2019/2020. tanév

 

Pedagógus neve

Végzettség

Képesítés

Feladat (a tantárgyainak tanításán kívül)

Fehér Ferenc

Egyetem

matematika - kémia - informatika szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető

intézményvezető

tanügyigazgatási szakértő, tanfelügyeleti és pedagógusértékelési szakértő, kémia 7., 8. évf., számítástechnika 7., 8.évf.

Szakali Gábor

Főiskola

 magyar szakos tanár

Intézményvezető-helyettes

középiskolára előkészítő foglalkozások, Honlap kezelő, Agris testvériskolai összekötő tanár, magyar ny és i. 7.ab

Arányi Lászlóné 

Főiskola

tanító, ének, magyar szakkollégium, szakvizsgázott fejl.ped.(Sindelar, Meixner, Zsoldos) beszédfejlesztő pedagógus, drámapedagógia-drámajáték vezető tanár

BTMN fejlesztés, Innováció, mérés-értékelés munkaközösség vezető, tanulás-tanítása, magyar ny. és i. 5.évf, 

Bálint Boglárka

Főiskola

tanító, természetismeret szakkollégium

etika 1-4. osztály, etika 5.,7.b,8.b; napközi 5-6. osztály; kézműves foglalkozás 1-4.osztály,  természettudományos tehetséggondozás 5-6. évfolyam

Bátiné Bartók Erzsébet

Főiskola

tanító, technika szakkollégium

6. osztály osztályfőnök, 4.o magyar, matematika, 2.o testnevelés ; 5-7.évfolyam technika; kompetencia alapú oktatás, intézményi önértékelés-minőségbiztosítás

Berényi Gabriella

Főiskola

angol-történelem szakos tanár

 GYED, GYES

Buczkó Endre

Egyetem

földrajz-rajz szakos tanár, munkaközösség vezető

7.a osztályfőnök, munkaközösség-vezető, képzőművészet, műszaki rajz, dekoráció, földrajz 7-8., rajz 5-8., természetismeret 5-6.

Buczkóné Katona Erika

Főiskola

tanító, testnevelés szakkollégium 

1. osztály osztályfőnök, munkaközösség vezető, kompetencia alapú oktatás, modern tánc, testnevelés tehetséggondozás

Bús Edit

Főiskola

tanító, magyar szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető 

7-8.évf. tanulószoba, 6.o, 8.a magyar ir. és nyelvt.,

Czinegéné Krecsun Éva

Főiskola

tanító, népművelés, matematika szakkollégium, gyermektánc oktató

4. osztály osztályfőnök, A Tószegi Tanulóifjúságért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Csendesné Rimaszombati Judit

Főiskola

tanító, testnevelés szakkollégium; testnevelő tanár

Gyermek- és ifjúságvédelem, 8.évfolyam testnevelés, felsős kosárlabda; 3-4. kosárlabda, Sportiskola Szolnok - kosárlabda

Csutárné Szabó Andrea

Főiskola

tanító, pedagógia, technika szakkollégium

1. osztály matematika kompetencia alapú oktatás, matematika, ének-zene, 1.o napközis foglalkozás

Deák Judit

Főiskola

tanító, testnevelés szakkollégium, kosárlabda edző

sportjáték-kosárlabda 1-2., informatika 1-6. évf., etika 6.osztály, környezet, technika 4.o, vizuális kult. 2.o, testnevelés 6.o, BTMN

Galambosné Kormos Ildikó

Főiskola

tanító, mozgásfejlesztő pedagógus, testnevelés szakkollégium

3.o osztályfőnök, Bóbita Gyermekszervezet 1-4.évfolyam vezetője, szivacs-kézilabda, kompetencia alapú oktatás, testnevelés tehetséggondozó foglalkozás

Gulyás Judit

Egyetem

tanító, magyar szakkollégium,
Angol-pedagógia szakos tanár

GYED, GYES

Kovács Piroska

Főiskola

tanító, gyógytestnevelő

7.a osztály osztályfőnöke, torna, fitnesz aerobik, természetjárás, testnevelés 5. és 7. évf.

Szemők Nikolett

Egyetem

 angol nyelvtanár

GYED, GYES

Nagyné Ács Erika

Főiskola

tanító, ének szakkollégium, ének szakos tanár 

8.b osztályfőnök, 4..évf., napközi, ének-zene oktatása 5., 7.a, 7.b, 8.b., furulya, BTMN

Pálinkásné Turcsányi Tímea

Főiskola

tanító, német szakkollégium

7., 8. évf. német nyelv, 2.o napközis foglalkozás, technika 2.o

Szakács Gabriella

Főiskola

történelem-ének szakos tanár

8.a osztályfőnök, munkaközösség-vezető, hon- és népismeret 5.o, zongora oktatása, 5-8. évf történelem, ének-zene 6. és 8.a

Müller Gáborné

Főiskola

tanító

3. o napközi foglalkozások, 3.o rajz, technika, környezetismeret, ének-zene 

Tóthné Habony Zsuzsanna

Főiskola

tanító, testnevelés, matematika szakkollégium

2. osztály osztályfőnök, szakszervezeti vezető, kompetencia alapú oktatás

Varga Emőke

Főiskola

matematika-fizika-biológia szakos tanár

5. osztály osztályfőnök,
matematika 5.o, fizika 7-8., biológia 7-8.

Óraadók

Köllő Judit

Főiskola

angol szakos tanár

angol nyelv oktatása

Tánczos Tiborné

Főiskola

matematika-fizika tanár

matematika oktatása

Nagy Andrásné

Főiskola

matematika-kémia tanár

matematika oktatása

Kovács-Gonda Diána

Főiskola

tanító, angol műveltségterület

angol nyelv oktatása

Vincze-Fekete Sándor

 Főiskola

magyar-ének szakos tanár

magyar nyelv és irodalom és gitár oktatása