Örömhír

Ismételten jól szerepeltek a tószegi diákok az év során rendezett rajzversenyeken.

A „Víz világnapja” alkalmából megrendezésre kerülő megyei rajzversenyen

          Buczkó Márton 6. osztályos tanuló szerepelt a díjazottak között.

 

A megyei „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” című versenyen négy tanuló munkáját díjazták május 15-én:

          Berényei Gergő 4. b

          Izsold Barbara 5. a

          Buczkó György 6. o.

          Buczkó Márton 6. o.

 

A Fiumei úti iskolában hagyományosan megrendezésre kerülő megyei képzőművészeti vetélkedőn „Tenyérmesék – kezünk nyomán” témában hirdetett

Rajzolás, festés kategóriában (III. korcsoport 7-8. oszt.)

          Bajári Tamás (8. b)  megőrizte tavalyi I. helyezését.

Szobrászat, dombormű kategóriában (III. korcsoport 7-8. oszt.)

          Fábián Dávid (7. b) tavalyi helyezésén javítva  I. helyezett lett.

Felkészítőjük Buczkó Endre rajztanár.

 

A szolnoki Europe Directcég által meghirdetett Írországról szóló rajzpályázatra  beérkezett 457 pályamű legjobbjait a Verseghy Ferenc Könyvtár Művészeti Szalonjában állították ki, köztük Molnár Anikó 3. a osztályos diákunk munkáját is.

 Gratulálunk nekik!

 

Itt rövidebbek az órák

Közeleg a 2012/2013. tanév vége

 Tisztelt Olvasó!

Már csak pár pillanat és ismét véget ér egy tanév. Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Olvasókat, a hátralévő időszak (pár pillanat millió egy programja) rendezvényeiről:

május 6-tól Anyák napi ünnepségeket tartanak az osztályok,

május 10-én a Madarak, Fák Napja rendezvényeként az osztályok szabadtéri foglalkozásokon vesznek részt a településen,

május 16-17-én tanítási szünet lesz,

május 23-24 Leader pályázati napok a 6. évfolyam számára,

május 27-31-ig a németországi testvérváros, Dahlewitz iskolájának 11 diákja és 2 pedagógusa látogat el iskolánkba,

május 27-28, 30-a Erdei Iskolai napok a településen a felső tagozat számára

május 29 országos kompetencia mérés a 6. és a 8.évfolyam tanulóinak

május 31. Gyermeknapi rendezvények(időjárás miatt áttéve június 6-ra)

június 1. 17 óra Művészeti Gála (tanulóink kulturális és képzőművészeti bemutatója a művelődési házban)

június 3-4-5. A 7.évfolyam 3 napos tanulmányi kiránduláson vesz részt Erdélyben, a Határtalanul! c. sikeres pályázat kapcsán; az iskola osztályai ezeken a napokon tartják a hagyományos osztálykirándulásaikat,

június 4-én az iskola tanulói megemlékeznek a Nemzeti Összefogás Napjáról a trianoni emlékműnél,

június 14-én 17 órára szeretettel várjuk a sportpályára mindazokat, akiknek tetszett iskolánk 2 évente bemutatkozó Sport-Gálája,

június 10-11-én tartjuk az osztályozó vizsgákat, melyre személyes értesítést küld az iskola, az érintett tanulóknak,

június 10-14. között az alsó tagozatos tanulók Erdei Iskolában vesznek részt,

június 10-én 15 óra, az erdélyi kirándulásról tartanak témanapot, bemutatót a 7.évfolyam diákjai

június 14. az utolsó tanítási nap,

június 17-én 4 település diákjainak találkozója Erdei Iskolai napra (100 diák Rákóczifalva, Újszász, Szajol, Tószeg), a Leader pályázat keretében,

június 22-én 8,30 Ballagás-Tanévzáró ünnepély,

június 29. a Leader pályázat keretében a 6. évfolyam diákjai Szajolban töltenek el 1 napot,

június 8-14-ig Városlődön,Nyári táborban vesz részt iskolánk 40 tanulója, akikhez kapcsolódik a másik testvériskolánk (Agris) mintegy 15 diákja.

Tisztelettel

Varga Józsefné

igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit és erkölcstan oktatás 2013/2014. tanév

 Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy iskolánkban a 2013!2014.tanévtől, az alábbi egyházi jogi személyek vállalják a hit és erkölcstan oktatásának megszervezését :

Katolikus egyház - képviselő: Menyhárt János 5091Tószeg Rákóczi u.28.

Református egyház - képviselő: Péntekné Vízkeleti Márta 5091 Bocskai u.

Hit gyülekezet - képviselő:Müller Gábor 5091 Tószeg Sallai u.

 

Pedagógiai napok 2014-2015.

 

Tisztelt Látogató!

Fogadóórák rendje 2012-2013. II. félév

Március 4.

 

15.30 – 16.30             Tóthné Habony Zsuzsanna

16.00 – 17.00             Buczkóné Katona Erika

                                   Czinegéné Krecsun Éva

                                   Csutárné Szabó Andrea

                                   Galambosné Kormos Ildikó

                                   Gulyás Judit

                                   Nagyné Ács Erika

                                   Savella Linda

16.00 – 18.00             Bátiné Bartók Erzsébet

                                   Köllő Judit

 

Március 5.

 

16.00 – 17.00             Arányi Lászlóné

                                   Bálint Boglárka

                                   Berényi Gabriella

                                   Berczi Brigitta

                                   Bús Edit

                                   Pálinkásné Turcsányi Tímea  

                                   Ulviczki Terézia

                                   Vágó Melinda

                                   Szakali Gábor

16.00 – 18.00             Bálint Jánosné

                                   Buczkó Endre

                                   Fehér Ferenc

                                   Szakács Gabriella

                                   Tánczos Tiborné

                                   Varga Emőke

 

Március 6.

 

16.00 – 18.00             Molnár László

 

Fenntartóváltás az iskolában

 2013. január 01-től megváltozott településünkön a közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti felépítése. Az óvoda, önálló intézményként, a települési önkormányzat fenntartásában és működtetésében maradt továbbra is. A fenntartó önkormányzattól,Pintér Sándorné kapott megbízást a 2012/2013. tanév végéig az óvodai intézmény vezetésére. Kikerült az iskolától, az intézményben szervezett étkeztetés, amely a helyi önkormányzat alapfeladata lett.

2013. január 01-től az iskola fenntartásáról(szakmai tevkenységei, pedagógusok bére) a nemzeti köznevelési törvény előírásai szerint az állam gondoskodik, tehát az iskola irányítása,elkerült az önkormányzat fenntartásából, és a központi hivatalként működő Klebersberg Intézményfenntartó Központot (KIK) hozta létre az álllam. a fenntartói feladatok ellátására. A KIK szervezetén belül területi szervként (járási szintenként) működő tankerületeket alakítottak ki, melynek igazgatójának kinevezéséről az emberi erőforrás minisztere döntött. A mi iskolánk (egy szervezeti egységként a társult zagyvarékasi iskolával) a szolnoki, megyei tankerülethez tartozik, amelynek vezetője: Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató. 

A fenntartó önkormányzatok dönthettek arról is, hogy a fenntartás mellett a működtetési feladatokat is átadják az államnak, most első körben, 2015-ig.(üzemeltetés,dologi kiadások, technikai dolgozók) Tószeg község önkormányzata, hosszas mérlegelés után arról döntött, hogy a fenntartás mellett a működtetést is átadja, melyért havonta 3.903e Ft hozzájárulást fizet a KIKnek. Ebben az esetben, az állami fenntartásba vételről szóló 2012.évi CLXXXVIII.törvény előírásai szerint az ingó és ingatlan vagyon a KIK vagyonkezelésébe kerül. Az átvételre kerülő iskolának megszűnt az önálló költségvetési szerv státusza, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként működik tovább, a KIK, mint költségvetési szerv részeként.

A fenntartás szakmai működtetést, irányítást jelent. Az igazgató munkáltatója az ágazati miniszter, a pedagógusoké a KIK elnöke.(kinevezés, felmentés, fegyelmi, stb.) Az intézmény vezetőjének egyeztetési kötelezettsége van a tankerületi igazgató felé különböző munkáltatói jogosítványokat illetően. A tankerületben döntenek többek között arról, hogy hány pedagógus és más alkalmazott szükséges az iskolában, hány osztályt indíthat az iskola, milyen szakmai programot valósíthat meg, amelyhez többletköltség szükséges, stb. Az intézmény vezetője, a szakmai munka, a napi munkavégzés közvetlen irányítója. Jelenleg gőzerővel folyik az átállás. A háttérben, munkatársaim mindent megtesznek azért, hogy az osztálytermekben zavartalan legyen a napi mnuka. Vannak gondjaink, problémáink, sok a megválaszolatlan kérdés, de remélhetőleg mihamarabb letisztul az átadás-átvétel folyamata, és a szakmai munka színvonala sem csorbul. Annál is inkább, hiszen 2013. szeptember 01-től felmenő rendszerben, az 1. és az 5. évfolyamon beveztésre kerül az új NAT, az új kerettanterv,benne a helyi tanterv, melynek kidolgozása az iskola nevelőtestületének feladata. Az érdeklődő szülőket egy később megrendezésre kerülő fórumon szeretnénk majd tájékoztatni az előttünk álló tanév feladatairól.

Tisztelettel

Varga Józsefné

főigazgató

 

Újra együtt!

 2013. május 27- 31. között ismét vendégeket várunk a németországi testvériskolánkból. Ezúttal 11 diák és 2 pedagógus érkezik hozzánk, akik számára szeretnénk felejthetetlenné tenni azt a pár napot, amit velünk töltenek. Ezúton is számítunk a kedves szülők segítő, támogató közreműködésére. A programokról a későbbiekben tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket. 

Köszönettel

Varga Józsefné

igazgató

 

Ünnepi köszöntő

 

 

Meghitt, boldog karácsonyt,

szeretetben és sikerekben gazdag új esztendőt kívánnak az

Általános Iskola és Óvoda gyermekei és dolgozói,

 

 

                                                                                              Varga Józsefné

                                                                  főigazgató

 

 

Meghívó!

Meghívó

 

Az Általános Iskola tanulói és dolgozói nevében tisztelettel meghívom
2012. december 21-én 16,00 órára
a Katolikus templomban tartandó, karácsonyt köszönt
ő ünnepi műsorunkra.

                                                                               Varga Józsefné

                                                                                   főigazgató

 

Fogadóórák rendje 2012-2013. I. félév

November 5. (hétfő)

15.30-16.30          Tóthné Habony Zsuzsanna

16.00-17.00          Bálint Boglárka

                             Bátiné Bartók Erzsébet

                             Berczi Brigitta

                             Buczkóné Katona Erika

                             Czinegéné Krecsun Éva

                             Csutárné Szabó Andrea

                             Galambosné Kormos Ildikó

                             Gulyás Judit

 

                             Köllő Judit

                             Molnár László

                             Nagyné Ács Erika

                             Savella Linda

                             Ulviczki Terézia

16.00-18.00          Tánczos Tiborné

                             Szakali Gábor

16.30-17.00          Bús Edit

 

November 6. (kedd)

16.00-17.00         Arányi Lászlóné 

                            Bálint Jánosné

                            Buczkó Endre

                            Fehér Ferenc

                            Pálinkásné Turcsányi Tímea

16.00-18.00         Varga Emőke

16.30-17.00         Bús Edit

  

November 8. (csütörtök)

16.00-17.00         Berényi Gabriella

                            Vágó Melinda

 16.00-18.00       Szakács Gabriella

KÖSZÖNŐLEVÉL

 

Buczkó László és neje

Helyben

Tiisztelt Buczkó Család!

Intézményünk tanulói és dolgozói nevében tisztelettel megköszönjük adományát, mellyel hozzájárult, hogy iskolánk Sportudvara "új köntösbe öltözzön",megszépüljön. Támogatásával gyermekeink szabadidős tevékenységét tett"színesebbé", hiszen szép és megújult környzetben lesz lehetőségük sportolni, mozogni. Célunk egy udvari közösségi tér kialakítása.

Ezúton és erről a helyről is kívánunk Önöknek munkájukhoz további sok sikert, eredményes vállalkozást, és jó egészséget.

 

Tószeg 2012. szeptember 27.

                                                                                             Köszönettel a tanulók és a dolgozók nevében

                                                                                                          Varga Józsefné

                                                                                                              főigazgató

Szülői értekezletek és FÓRUM 2012/2013.

 

Tisztelettel köszöntöm a Honlap olvasóit a 2012/2013.tanév kezdetén. 

2012. szeptember 17-én és 18-án 17 órakor szülői értekezletekre várjuk a tisztelt Szülőket, majd ezt követően a 2012. szeptember 01-től életbe lépett új köznevelési törvényről és annak helyi vonatkozásairól, a várható változásokról, a tanév helyi rendjéről szeretném tájékoztatni a megjelenteket.

Tisztelettel várjuk az érdeklődő szülőket iskolánkba.

Varga Józsefné

MEGHÍVÓ

 Az Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg 2012. június 16-án 8 óra 30 perckor tartja "Ballagás2012" ballagási és a 2011/2012. tanév Évzáró ünnepségét, melyre ezúton hívok minden érdeklődőt.

Varga Józsefné

főigazgató

2012.évi továbbtanulási jelentkezések

 A 2011/2012.tanévben iskolánk 36 végzős tanulója 16 középiskola 129 szakját jelölte meg továbbtanulásként. Egy-egy szakra a jelentkezés aránya:

gimnázium: 26 szak a tanulók 20,2%

szakközépiskola 42 szakma a tanulók 32,6%

szakiskola 61 szakma a tanulók47,3%-a.

Az eredményekről később tájékoztatjuk az olvasókat.

SULI - NYITOGATÓ

 Szerettel várjuk és hívjuk a leendő első osztályos gyermekeket és szüleiket, illetve minden érdeklődőt az iskolában tartandó tájékoztatóra, foglalkozásokra.

A SULI NYITOGATÓ keretében részt vehetnek foglalkozásokon és információkat kapnak iskolánk életéről.

Tervezett programok:

2012.április 04. 15,15 OVI TORNA az iskola tornatermében

2012. április 11. SULI - NYITOGATÓ

          8,00 - 10,40 A leendő első osztályos tanító nénik foglalkozásainak megtekintése, közös beszélgetés

                              1.óra Czinegéné Krecsun Éva

                              2.óra Tóthné Habony Zsuzsanna

                              3.óra Közös beszélgetés a tanító nénikkel

           16,00          Az intézmény bemutatása

                             A gyermekek számára szervezett sport és kézműves foglalkozások, játszóház

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Dahlewitz-i testvériskola

A testvériskolai látogatás kapcsán készült fotó a falutáblánál.Iskolánkban több éve eredményesen, sikeresen működik a Berlin melletti település iskolájával kialakított kapcsolatunk. Az elmúlt tanévben a német diákok voltak vendégeink Tószegen, most viszont a mi iskolánk tanulói kaptak meghívást egy németországi látogatásra.

Testvéri üdvözlet

Nagy örömünkre ragyogóan működik a romániai Agris település iskolájával kialakított kapcsolata.

2012 évi beiratkozás.

ÉRTESÍTÉS

 

Leendő első osztályos kisdiákok beíratása intézményünkbe

 

A leendő első osztályosok beíratása

 

   2012.04.16. (hétfő)      7-18 óráig

   2012.04.17. (kedd)      7-18 óráig lesz.

 

Helye:

                                 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg

                                 5091 Tószeg, Rákóczi út 30. — igazgatóhelyettesi iroda

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

*            A gyermek születési anyakönyvi kivonata

*            A gyermek lakcímkártyája

*            A gyermek TAJ kártyája

*            A szülő személyi igazolványa

*            Óvodai szakvélemény

*            Egyéb dokumentumok a gyerekkel kapcsolatban

                                 (pl.: szakértői vélemény, orvosi szakvélemény …)

                                 Diákigazolványhoz:

*      Okmányirodában készült fénykép (ott kapott adatlap)

*      1400 Ft

 

 

 

Tisztelettel: Varga Józsefné

                        főigazgató

 

Az SZJA 1 %-ának felajánlása

Tisztelt érdeklődők!

A "Tószegi Tanulóifjúságért Alapítvány" köszönettel veszi az SZJA 1 %-nak felajánlását támogatásként, amelyet az alábbi adószámra várunk:

19222105 - 1 - 16

Köszönjük:

Az Alapítvány kuratóriuma

Süteményvásár

Hagyományainkhoz híven december 12-16. között idén is megrendeztük a karácsonyi süteményvásárt. A gyerekek nagy örömmel várták a finomabbnál finomabb házi süteményeket, amelyeket a kedves anyukák, nagymamák sütöttek. Nagy sikerük volt a muffinoknak és az aprósüteményeknek, melyeket ezúton is köszönünk a felajánló családoknak.

A bevételből a gyerekek karácsonyi csomagot kapnak az utolsó tanítási napon.

Meghívó

   Meghívó

 

Az Általános Iskola tanulói és dolgozói nevében tisztelettel meghívom
2011. december 21-én 15.30 órára
a Katolikus templomban tartandó, karácsonyt köszönt
ő ünnepi műsorunkra.

                                                                                          Varga Józsefné

                                                                                        főigazgató

 

Karácsonyi üdvözlet

Meghitt, Boldog Karácsonyt,

szeretetben és sikerekben gazdag Új Esztendőt kívánnak az

Általános Iskola és Óvoda gyermekei és dolgozói,

 

 

                                                                                                                          Varga Józsefné

                                                                                                  főigazgató

 

Szülői fórum

SZÜLŐI FÓRUMRA

 

 hívjuk a tisztelt Szülőket

 

 2011. december 8-án 17 órára az egészségvédelmi hónap programjainak keretén belül

 

 

Meghívott előadónk Blahó Beáta, a JNK- Szolnok megyei Humán Szolgáltató Központ mentálhigiénés szakembere.

Előadásában segít választ adni a következő kérdésekre :

Hogyan, és miért változik gyermekem a serdülőkorban? Tudok segíteni? Hogyan erősítsem személyiségparamétereit? Miért fontos beszélgetni a mai döntésekről-holnapi következményekről? Mi befolyásolja ebben a korban a jó közérzetet? Észrevesszük-e minden napi feszültségeiket, (miből is adódnak?) vagy másképp látjuk őket, mint amilyenek valójában? Ki segíthet a serdülőkori új egyensúly megtalálásában? Továbbtanulás után várja őket a város...,hogyan tovább?

A FÓRUM után lehetőség lesz egyéni beszélgetésekre is az előadóval, osztályfőnökkel.

Helye: Általános Iskola                 

 

Várjuk Önöket!

 

Tószeg, 2011. november 25.                                                     osztályfőnökök

December havi programterv

December 2. Mikulás ünnepség a budapesti Sportarénában
(50 fő utazik a lovasbemutatóra, felelős: Czinegéné Krecsun Éva)
 
December 5. Mi van a puttonyban? C. előadás megtekintése a fővárosi Nagycirkuszban.
(90 fő utazik, felelős: Galambosné Kormos Ildikó, Bálint Jánosné gyermekszervezet vezetői)
 
December 6. Mikulás ünnepségek az óvodában és az iskolában
„Gyógyulj meg Télapó!”c. előadás megtekintése
(Felelős: Intézményegység vezető, gyermekszervezetek vezetői, oszt.f.)
 
December 8. Országos szakmai konferencia Budapest Euron Ped. Int.
(Részt vesz: Varga Jószefné, Pintér Sándorné)
 
December 9. DIFER mérés 1.évf.
(Felelős: Czinegéné Krecsun Éva; Arányi Lászlóné)
 
Mikulás-diszkó a felső tagozatos diákoknak
(Felelős: Bálint Jánosné DÖK vezető tanár)
 
December 12. Játszóház
(Felelős: Gondáné Csutár Mária, Mészárosné Király Marianna)
 
December 19. Karácsonyi ünnepség az óvodai dolgozóknak
(Felelős: Pintér Sándorné)
 
December 21. Karácsonyi ünnepségek az iskolában
(Felelős: Főigazgató, gyermekszervezetek vezetői)
 
10.45 Iskola tornaterme
(Felelős: alsó és felső tagozatos munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök)
 
15.30 Betlehemes játék bemutatása a katolikus templomban
(Felelős: 6. évfolyam és a Humán munkaközösség tagjai)
 
16.30 Karácsonyi ünnepség és évbúcsúztató az iskola dolgozóinak
(Felelős: Varga Józsefné, Fehér Ferenc, Pintér Sándorné)
 
2011. december 22- 2012. január 2. Téli szünet (óvoda és iskola)
 
2012. január 3. Szünet utáni első tanítási, nyitási nap (óvoda és iskola)

 

Tartalom átvétel