Nyert a 2. a osztály

Az iskolai hulladékgyűjtésben ismét első lett az osztályunk (negyedszer)!

Jutalomként Tiszavárkonyba mentünk kirándulni. Az Alkotóházban megnéztük a népi iparművészek kiállítását. Sok szép munkát láttunk. Utána játszottunk, sétáltunk a Tisza parton. Jól éreztük magunkat.

A következő kirándulásunk célja ismét Tiszavárkony volt. Egy fazekasnál próbáltuk ki a korongozást: tálakat, vázákat készítettünk. Akik éppen nem korongoztak, azok társasjátékoztak, labdáztak, váltóversenyen vettek részt.

Izgatottan várjuk, hogy a fazekas kiégesse a munkáinkat és otthon is meg tudjuk mutatni, mit készítettünk.

Térítési díjak változása!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Tószeg község önkormányzata 2009. április 1-től az alábbiak szerint szabta meg az étkezési térítési díjakat:

 

INTÉZMÉNYSZOLGÁLTATÁS TÍPUSANYERSANYAG KÖLTS. NORMATÉRÍTÉSI DÍJ NORMA + ÁFA
ÓVODA

TÍZÓRAI

EBÉD

UZSONNA

  50 Ft

185 Ft

  30 Ft

  60 Ft

225 Ft

  35 Ft

 ÖSSZESEN265 Ft320 Ft
NAPKÖZI

TÍZÓRAI

EBÉD

UZSONNA

  75 Ft

230 Ft

  50 Ft

  90 Ft

275 Ft

  60 Ft

 ÖSSZESEN355 Ft
425 Ft
MENZA
EBÉD230 Ft275 Ft

 

Szavalóverseny

2009. március 31-én délután szavalóversenyt rendeztünk az alsó tagozatosoknak. A 30 kisdiák napokig készült, tavaszi verset tanult, hogy azután nagy izgalmak közepette legjobb tudása szerint előadja a zsűri és a társak előtt.

A verseny eredménye:

1. osztály

I.      Kecsedi Sára 1. b
II.     Kocsis Marcell 1. b
III.    Barhács Szimonetta 1. a, Kovács Orsolya 1. b

 

2. osztály

I.      Tóth Anna 2. b
II.     Arányi Bence 2. b, Nagy Ákos 2. a
III.   Tóth Zsuzsanna 2. b

 

3. osztály

I.      Hemrik Ernő 3. b
II.     Bukor Zsófia 3. b, Csontos Erzsébet 3. a
III.    Patkó Fruzsina 3. b, Tarkó Bianka 3. a

 

4. osztály

I.      Tóvizi Kitti 4.a
II.     Harangozó Gábor 4. b
III.    Zelei Barbara 4. a

 

A győzteseknek gratulálunk!

A 2008/2009. tanév helyi rendjének módosítása

 

Tisztelt Szülők és Gyermekek!

 A 2008/2009. tanév helyi rendje az alábbiak szerint alakul:

2009. április 27 - 28 - 29 - 30.: tanítási nap

2009. május 8.: Sportgála

2009. május 22.: tanítás nélküli munkanap - Gyermeknap

2009. május 28 - 29.: tanítás nélküli munkanap

2009. június 11.: utolsó tanítási nap

2009. június 12. és június 15.: tanítás nélküli munkanap

Első osztályosok beíratása

Iskolánkban 2009. április 20-án 8-17 óráig, és
                    2009. április 21-én 7-16 óráig lehet beíratni a leendő első osztályosokat.

Helye: Általános Iskola igazgatóhelyettesi iroda, Brenyó Jenőné iskolatitkár.

A beíratásnál be kell mutatni a szülő, illetve a gyermek személyazonosságát, lakcímét  igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyagkönyvi kivonatát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanusító igazolást.

Ha a tanulót szakértői bizottság javaslata alapján kijelölt iskolába kell íratni, beíratkozáskor a szakértői javaslatot vagy a tanuló áthelyezését elrendelő határozatot is be kell mutatni.

Amennyiben a szülő gyermekét más iskolába kívánja íratni, azt a körzeti iskolában be kell jelentenie, és a befogadó iskolától kapott beíratkozásról szóló értesítést le kell adnia, továbbá a körzeti iskolában be kell jelentenie azt is, ha a tanuló tanulmányait külföldön folytatja.

Milyen iskolát válasszunk?

A javaslatom, olyat, mint a tószegi iskola. Ahol gyermekközpontú, nyugodt légkörű, magas színvonalú nevelés-oktatás folyik. Ahol a hivatásukat magas szinten művelő tanítók arra törekszenek, hogy minél több tudást, élményt nyújtsanak tanítványaiknak. Iskolánkban a gyermek áll a pedagógiai gondolkodás középpontjában, azt is mondhatnám, hogy nem tantárgyakat tanítunk, hanem gyermekeket.

A tanítók úgy szervezik a tanítást, tanulást, a szabadidőt, hogy a gyermekek cselekvően, tevékenyen, örömmel vegyenek részt benne. A tanítók munkájának kiemelkedő alapelve az egyéni bánásmód mind a tehetséges, mind a felzárkóztatásra szorulók esetében. Nekünk minden tanuló egyformán fontos.

A tanítóink kellő szakmai tudással, módszertani kultúrával rendelkeznek, ami változatossá, hatékonnyá teszi szakmai munkájukat. Elsődleges céljuk, hogy a gyermekek örömmel járjanak az iskolába, hogy számukra a tanulás meghatározó értékké váljon.

Mit is tanuljanak a gyermekek az iskoláskor bevezető, kezdő szakaszában? Ebben a szakaszban az önálló tanulás megalapozásához nélkülözhetetlen eszköztudás átadása és a gondolkodási képességek fejlesztése a cél.

Az alapeszközök, alapműveletek: olvasás, írás, számolás és a gondolkodás. Gondolkodni nem olyan könnyű, gondolkodni tanítani még nehezebb. Ahhoz, hogy könnyebb legyen, mindenkinek nagyon fontos a logika. Ezért is vezethük be a 2009-2010-es tanévtől a kompetencia alapú programokat. Több éven át kipróbált, jól bevált módszert és eszközöket (tankönyv és feladatlapok is rendelkezésre állnak) továbbra is használunk.

Ahhoz, hogy gyermekük, unokájuk életének most kezdődő szakaszát a siker és az öröm élménye kísérje, ahhoz az Önök, szülők, nagyszülők gondoskodó szeretete szükséges, ami ebben a rohanó világban nem is egyszerű. Ebben az időszakban a harmonikus, nyugodt környezet igénye a szokásosnál is nagyobb a gyermekekben, éljék bele magukat a gyermekek érzésvilágába. A mindenkor figyelek rád, mindenben segítelek téged, mindenben számíthatsz rám szülői magatartás a kívánatos.

Várhatóan a család napirendje is megváltozik, lehetővé kell tenni a nyugodt iskolába indulást, a feladatok és napi események megbeszélését.

Ne akarják elhitetni a gyermekekkel, hogy az iskolai tanulás könnyű feladat és csak csupa érdekes pillanatból áll. Fokozatosan tudatosítani kell bennük, hogy a tanuláshoz szorgalomra, figyelemre, akaratra van szükség. Önök azonban bízzanak és kitartóan higgyenek abban, hogy a gyermekük képes a feladatokkal megbirkózni.

Az első pillanattól kezdve tekintsenek bizalommal az iskola nevelőire, hiszen példájuk követendő minta lesz a gyermekük számára is. Őszinteség és megértés nélkül eredményes tanulás, tanítás nagyon nehéz.

Gyermekük és családjuk céljainak megvalósulását segítő jó döntést kívánok. Bízom abban, hogy bennünket, a tószegi iskolát választják!

                                                                                                      Varga Józsefné
                                                                                                          igazgató

 

Köszönet

Február 20-21-én rendeztük hagyományos farsangi bálunkat, melyen nagyon jól szórakoztak mind a felsős, mind az alsós tanulók. Mindkét napon megcsodálhattuk a 8. osztályosok nyitótáncát, valamint a társastánc és modern tánc szakkörösök színvonalas előadásait. Köszönjük a gyermekek és a felkészítő tanárok (Buczkóné Katona Erika, Jándi István, Arányi Lászlóné) munkáját.

A siker köszönhető mindazoknak, akik valamilyen módon támogatták a rendezvényt.

Köszönjük az alábbi vállalkozók felajánlását:

  • Goods Market
  • Szabó Pékség
  • Manó Butik

Köszönjük továbbá a szülőknek, hogy süteménnyel, tombola- és zsákbamacska tárgyakkal, alapanyagokkal és munkájukkal segítették a bálok lebonyolítását.

A 8. osztályosok nevében köszönjük mind a szülőknek, mind az iskolavezetésnek, hogy a bécsi keringőhöz szükséges ruhák kölcsönzését anyagilag támogatták.

 

                                                                   A Bóbita és a Kucorgó Gyermekszervezetek vezetői

 

London - 2009. június 28.

2009. június 28. és július 03. között kirándulást szervezünk London és környékére, melynek költsége 88000 Ft. Az ár tartalmazza az útiköltséget, a szállást, a belépőjegyek árát és a napi kétszeri étkezést (félpanzió).

A kirándulás során a következő oszágokat és városokat fogjuk megtekinteni:

Anglia, Németország, Belgium

Kent, London, Kensington, Melk, Rochester, Canterbury, Passau

Érdeklődni: Köllő Judit tanárnőnél

Tartalom átvétel